בטיחות במקומות עבודה

בטיחות במקומות עבודה

בטיחות במקומות עבודה
מ. כפיר עוסקת במתן שירותי ייעוץ ואספקת ממוני בטיחות לחברות השונות ובנושאים שונים

•  שירותי ממונה בטיחות וגהות בעבודה 
•  שירותי ייעוץ בנושא בטיחות למפעלים וארגונים
•  ייעוץ בהקמת מערך לניהול בטיחות
•  סקרי סיכונים במקום העבודה
•  סקרי מפגעים במקום העבודה
•  הכנת נהלים לבטיחות המפעל והארגון
•  כתיבת הוראות בטיחות לבעלי מקצוע שונים בארגון
•  הכנת תוכנית בטיחות שנתית
•  פיקוח על ביצוע בדיקות רפואיות על פי החוק
•  פיקוח על ביצוע בדיקות סביבתיות על פי החוק
•  תרגול מצבי חירום
•  חקירת תאונות עבודה והפקת לקחים
•  חקירת אירועי כמעט ונפגע והפקת לקחים
•  איתור נקודות כשל ומתן פתרונות
•  הדרכת עובדים