בטיחות קייטנות

בטיחות קייטנות

מבדקי בטיחות קייטנות
קייטנה : מקום מתנהלת בו פעילות יום יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה חמישה ילדים לפחות, במבנים ארעיים או קבועים לתקופה קצובה ורצופה של כמה ימים לפחות, בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר .
 
בכל קייץ מופעלות בישראל כ 2,500 קייטנות.
הפעלת הקייטנה דורשת רישוי והשתתפות בהכשרה של צוות מדריכי הקייטנה .
 
בפעילויות אלה הילדים ובני הנוער גם מוצאים פורקן לאחר שנת לימודים ארוכה ומייגעת ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש .
 
הקייטנה הינה המקום שילדינו מבלים את רוב שעות היום לכן יש חשיבות רבה לתת את הדעת ולהעלות את המודעות לכל נושא מניעת תאונות .
כמו כן שטח הקייטנה יכול להפוך למקום מסוכן מסוכן במידה ולא נשכיל לבדוק אותם ולשמור על תקינותם .
גם כהורה השולח את ילדו לקייטנה ברצוני לדעת שהקייטנה עומדת בדרישות משרד החינוך וחוק רישוי העסקים . 
 
רישיון לקייטנה : 
אחד הנושאים החשובים בהפעלת קייטנה הינו קבלת אישור בטיחות ותקינות המתחם .
עורך המבדק מבצע בדיקה יסודית בשטח הקייטנה ולאחר תיקון הליקויים במידה וקיימים מקבלת הקייטנה אישור בטיחות סופי .
להלן מספר דוגמאות שעורך המבדק בודק בקייטנה : 
* ציוד כיבוי האש בשטח 
* תקינות המבנים על פי חוזר מנכ"ל 
* בדיקת הציוד המשמש את הקייטנה 
* בדיקת החצר והמתקנים בשטח 
ועוד ועוד 
 
* בנוסף החברה מבצעת הדרכות בטיחות לצוות הקייטנה על פי הנחיות חוזר מנכ"ל וקבלת אישור הדרכה .
 
מ. כפיר הנדסה ובטיחות בע"מ מבצעת את האמור על פי דרישת החוק והנחיות חוזר מנכ"ל ע"י צוות מוסמך , מקצועי , אדיב ואמין  .