הדרכות בטיחות

הדרכות בטיחות

הדרכות בטיחות
הדרישה בנושא הדרכות עובדים ככלל והדרכות “עובד חדש” בפרט מפורטים במסגרת “תקנות ארגון הפיקוח על העבודה” (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ”ט 1999. על פי התקנות נדרש ממחזיק מקום העבודה למסור לעובד (עובד חדש ועובד ותיק) מידע עדכני לסיכונים במקום עבודתו וכן ימסור לו הוראות עדכניות לתהליכי העבודה או לחוקים ותקנות חדשות הקשורות לסוג עבודתו .
ההדרכה תבוצע באמצעות “בעל מקצוע מתאים“. ניתן לבצע הדרכות במקום העבודה של המזמין.

בחברת מ.כפיר נמצאים מדריכים מקצועיים ומוסמכים ע”י משרד התמ”ת ומאושרים להדריך את הנושאים השונים.

השירותים הניתנים על ידי מ.כפיר בתחום ההדרכה הינם :

•  מדריכים מקצועיים ומוסמכים על פי התקנות
•  ביצוע הכשרות ממלאי תפקידים, מפעלים, מנהלים וגורמי בקרה ופיקוח
•  הכשרת עובדים והסמכתם לעבודה בגובה (על פי התקנה החדשה) עובדים כלליים
הדרכות במוסדות החינוך לסגל הוראה ובעלי תפקידים
•  הדרכות בטיחות לתלמידים לכל הגילאים (ההדרכה בנויה על פי רמה וגיל התלמידים)

ובנוסף הדרכות שונות ומגוונות בתחום הבטיחות על פי דרישת הלקוח.