עבודה בגובה

עבודה בגובה

הדרכות לעובדים בגובה
ע"פ התקנה החדשה לעבודה בגובה של משרד התמ"ת, כל העוסקים בעבודה הדורשת מהעובד להיות בגובה העולה על 2 מטרים ובמקום בו קיימת סכנת נפילה , מחויב בחוק בהכשרה מתאימה.
הדרכה זו בנויה לקבוצה של 10 משתתפים לכל היותר (למדריך), העובדים בגובה בעבודות שונות אשר נדרש לבצען מבמה, משטח או פיגום, סל ללא פיקוד, סולמות, גגות או במקום מוקף.

הסכנה בעבודה בגובה היא גדולה וממשית ולכן יש חשיבות רבה להדרכת העובדים בגובה.

חשוב לזכור , התקנה נכנסה לתוקף ב 1/11/08 .

צריך להתכונן בהתאם ,להדריך ולהכשיר את העובדים הרלוונטיים במקום העבודה על מנת לעמוד בתקנה ולשמור על חיי העובדים .

כל ההדרכות לעבודה בגובה אצלך.
אנו נגיע עד אליך עם הידע, הניסיון והמומחיות ברמה הגבוהה.

הדרכה עיונית ומעשית על פי הנחיות משרד התמ"ת.
ייעוץ להתאמה מלאה של הציוד המתאים ביותר עבורכם לפי התקנות החדשות.

למשתלמים תינתן תעודת הסמכה .
אין לך מה לחפש במקום אחר, נסה ולא תתאכזב .

חברת מ.כפיר שרותי הנדסה ובטיחות טל' - 03-7782001

ההדרכות נקבעו ע"י משרד התמ"ת ( משרד התעשיה המסחר והתעסוקה / אגף הפיקוח על העבודה ) המשרד מכתיב את נושאי הלימוד , שעות הלימוד והחלוקה למעשי ועיוני .

להלן הפירוט לדוגמא  :

קורס הדרכה לעבודה בגובה

מבוא – חוקים ותקנות
צמ"א – ציוד מגן אישי
בטיחות בעבודה עם סולמות
בטיחות במשטחי עבודה
בטיחות בעבודה על פיגומים
בטיחות בעבודה עם במות הרמה
בטיחות בעבודה בעזרת סל הרמה
בטיחות במקום מוקף