מבדקים במוסדות חינוך

מבדקים במוסדות חינוך

מבדקים במוסדות חינוך
בית הספר והגן הם המקומות שילדינו מבלים בהם את רוב שעות היום. לכן יש חשיבות רבה לתת את הדעת ולהעלות את המודעות לכל נושא מניעת תאונות בבית הספר/גן בדרך אליהם וחזרה בהליכה רגלית, נסיעה וכדומה.

כמו כן שטח בית הספר מגרשי הספורט, הכיתות המסדרונות והמקלטים יכולים להפוך למקומות מסוכנים במידה ולא נשכיל לבדוק אותם ולשמור על תקינותם. גם כהורה השולח את ילדו למוסד החינוכי ברצוני לדעת שבית הספר עומד בדרישות משרד החינוך ואינו מסכן את השוהים בו.
מ. כפיר עובדת על פי הנחיות חוזר מנכ”ל ומבצעת את הכתוב מטה ע”י צוות מוסמך ומאושר ע”י משרד החינוך :

•  סקר סיכונים מקיף על מצב הבטיחות במוסד 
•  ביצוע מבדק בטיחות על פי חוזר מנכ”ל
•  הוצאת אישורי בטיחות למשרד החינוך לתחילת שנה
•  עזרה וייעוץ בהקמת ועדת בטיחות בית ספרית ומתן רעיונות לקידום הבטיחות במוסד
•  מתן פתרונות לבעיות בטיחות שנתגלו במוסד
•  בדיקות קונסטרוקציה על פי דרישות חוזר מנכ”ל
•  בדיקות מתקני ספורט
•  בדיקות חשמל על פי דרישות חוזר מנכ”ל
•  הדרכות בטיחות לסגל ההוראה
•  הדרכות בטיחות לתלמידים ( התאמת ההדרכה לגיל הילדים )
•  מתן אישורי בטיחות לקייטנות וליווי אישי לכל פעילויות הקייטנה
•  תרגול אירועי בטיחות במוסד
•  ליווי וייעוץ מקצועי בתחום הבטיחות לארגונים העוסקים בתחום החינוך
•  ליווי צמוד וייעוץ בנושא בטיחות בהקמת מוסד חינוכי חדש על פי הנחיות
משרד החינוך ומתן אישור בטיחות סופי לאכלוס המוסד .