בטיחות מתקני ספורט

בטיחות מתקני ספורט

בטיחות מתקני ספורט

מנהל בטיחות מוסמך על ידי משרד התמ"ת למתקני ואירועי ספורט.  
מ.כפיר הנדסה ובטיחות עוסקת בבדיקות מתקני ספורט על פי התקנים הרלוונטיים ועל פי דרישות והנחיות משרד החינוך .

השירותים הניתנים :

•  בדיקת מגרשים, אצטדיונים ואולמות לטובת אישור בטיחות לרישוי עסקים
•  הכנת תיקי מתקן לאולמות ואצטדיונים.
•  מתן שירות מנהל בטיחות באירוע ספורט.
•  בדיקת מתקני הספורט והמכשירים על פי התקניים הרלוונטיים
•  מיפוי ואיתור סיכונים
•  ביצוע מבדקי בטיחות
•  בדיקת אולמות ומגרשים על פי הנחיות משרד החינוך