סקר סיכונים

סקר סיכונים

סקר סיכונים
יש חשיבות רבה להתמודדות מוקדמת של ארגונים ונושאי משרה בראשם בהם כנגד סיכונים המוגדרים פליליים על ידי הערכות מוקדמת ונכונה, במטרה לצמצם ואף למנוע את החשיפה לסיכונים אלה.
סקר סיכונים היא אחת מהאפשרויות של נושאי משרה לנקוט באמצעים סבירים לצמצם הסכנות והחשיפה הפלילית.
ניתן לאתר נקודות תורפה המשתקפות בהיבט הפלילי ולדאוג לפתרונות שיספקו בטיחות נאותה לעובדים וביטחון לנושאים באחריות לגבי טיב פעולתם.

על מנת לבצע סקר סיכונים בצורה טובה ולצמצם את החשיפה של העובדים לפגיעה אנו מבצעים:

•  איתור מפגעים וסיכונים בתחומים השונים כגון בנייה, מכונות, אש, חומ”ס,
•  גהות וניהול מערך הבטיחות
•  סקר בטיחות וסיכוני אש
•  חקירת תאונות
•  כתיבת נהלים
•  כתיבת הוראות בטיחות
•  הקמת מערך בחירום
•  הדרכות רלוונטיות לעובדים ולמנהלים