תכנון הנדסי

תכנון הנדסי

חברת מ. כפיר מעסיקה מספר קונסטרוקטורים ותיקים
אנו מתמחים בתכנון והובלת מערכות הבטיחות במבנים

בין השירותים אותם אנו מציעים :

• ליווי בנושאי בטיחות במהלך הקמת המבנים
• תכנון מתקנים לבטיחות במהלך הבנייה
• ליווי ויעוץ בטיחות למוסד חינוכי על פי דרישת משרד החינוך
• הגשת בקשה למתן רישוי עסקים
• כתיבת תוכניות בטיחות
• הכנת תיקי שטח על מנת לשמור על הנהלים הקבועים של הבטיחות
במשך חיי המבנה
• תכנון תוספות שונות שיש להוסיף למבנים מבחינה בטיחותית כגון
מעקות, גרמי מדרגות וכו’
• סקר וניהול סיכונים במתחם - ניהול סיכונים בארגון מוביל לסביבה
בטוחה ואיכותית יותר.
• סקר סיכונים במגזר הפרטי (בתים פרטיים) - ביצוע סקר המתריע
מפני מפגעים בבית על מנת למנוע פציעות של ילדים