כפיר שירותי הנדסה ובטיחות בע"מ

שירותי בטיחות מוסמכים ברמה הגבוהה ביותרבטיחות באירועים המוניים

בטיחות באירועים המוניים